Za spajanje dva paralelna vodiča s namjerom izvođenja odcjepnog spajanja na sekundarni vodič, za priključivanje vodiča na sabirnicu ili podnožje aparata ili za završno spajanje petlje vodiča oko izolatora, kupcima nudimo različite palete strujnih stezaljki za Al i Cu vodiče kao i za prijelaz Al/Cu vodiča, presjeka 10 mm2 do 300 mm2.

Stezaljke se u pravilu sastoje od dva glavna dijela – gornjeg i donjeg međusobno povezanih korozijski otpornim vijcima.

Sadrže dva paralelna kanala za prihvat vodiča (primarnog i sekundarnog) odgovarajućeg presjeka, ovisno o deklariranom kapacitetu stezaljke. Kod aluminijskih stezaljki tijelo stezaljke je izrađeno od visoko čvrste aluminijske legure otporne na koroziju dok je kod bakrenih stezaljki tijelo izrađeno od visoko čvrstog elektrotehničkog bakra koje je za podzemne ugradnje dodatno i pokositreno.

Kod prijelaznih stezaljki (bimetalnih) oba dijela su izrađena od visoko čvrste aluminijske legure a za prihvat bakrenog vodiča jedan kanal je obložen “Cupal” pločicom zavaranom vrućim kovanjem čime je ostvarena molekularna veza ova dva različita metala.

Za sprječavanje korozije između pločice i tijela stezaljke, rubovi bakrene pločice su zaštićeni UV otpornim lakom.

Za ostvarivanje pouzdanog i trajnog pritiska na vodič, ispod glava vijaka postavljena je stezna pločica i opružni prstenovi.