Ova linija stezaljki namijenjena je za ravno ili odcjepno priključivanje na nosivo uže i kontaktni vodič na nadzemnoj kontaktnoj mreži željeznice nazivnog napona od 1,5 kV DC do 25 kV, 50 Hz. Stezaljke su ili vijčane od bakra ili bakrene legure s nehrđajućim vijcima ili bakrene namijenjene za šesterokutno prešanje za presjeke vodiča prema zahtjevu kupca.

Za električno povezivanje kontaktnog vodiča s nosivim užetom za napajanje, na raspolaganju su patentirane tvornički konfekcionirane vješaljke odobrene od strane SNCF (Nacinalne Francuske Željeznice) za nazivni napon 25 kV. Vješaljke imaju na jednoj strani ugrađenu dvodijelnu stezaljku za priključak na nosivo uže (stezaljka se spaja potiskom iz dva međusobno suprotna pravca uz korištenje specijalnog alata) dok je na drugoj strani za kontaktni vodič tipa A ili B (prema EN 50149) predviđena polu-stezaljka s očkom za mehanički ovjes kontaktnog vodiča na vješaljku. Za strujni most na obje stezaljke je predviđen savitljivi bakreni vodič dovoljno elastičan da može pratiti sva gibanja i mehanička opterećenja kod prolaska pantografa brzine i preko 500 km/h. Duljina vješaljke može iznositi od min. 277 mm do max. 2077 mm a spojni vodič između stezaljki može biti tvornički ugrađen ili se može ugraditi na licu mjesta od strane kupca samoga.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.