TE Connectivity AMP stezaljke dizajnirane na principu tehnologije “potisnog klina” imaju dokazana pogonska iskustva od preko 50 godina. Pod ovom tehnologijom “potisnog klina” razvijena je cijela paleta stezaljki za nadzemne distribucijske i prijenosne mreže s Al/Fe ili samo Al vodičima presjeka 35/6 do 340/30 mm2 kojima je zajednički nazivnik “niži troškovi tijekom životnog ciklusa” za krajnjeg korisnika.

Linija stezaljki AMPACT je prva uvedena na tržište i koristi potisak metalnog klina između dva vodiča kako bi osigurao spoj vodiča na suprotnu stranu C-stezaljke. Klin se ubacuje brzinom od približno 40 m/s uz korištenje AMPACT alata za ugradnju. Velika brzina ugradnje potisnog klina je vrlo efikasna jer na svom putu čisti i struže oksidni sloj na površini vodiča i tako proizvodi veliki broj kontaktnih točaka na električnom sučelju površina.

Nakon ugradnje stezaljke, potisni klin osigurava stalni potisak na C-stezaljku uslijed zarobljene sile kod potiska. Ova sila je dovoljna da održava niski električni otpor spoja i relaksaciju nakon stresa stezaljke ali nije dovoljna da izazove plastičnu deformaciju i tečenje vodiča iz stezaljke. Zarobljena sila također pomaže sprječavanje curenje vodiča uslijed ekspanzije i kontrakcije spoja za vrijeme termičkih ciklusa opterećenja.

Nova generacija poprečnih klinastih stezaljki TWC (Transverse Wedge Connectors)  predstavlja drugu generaciju stezaljki na principu “potisnog klina”.

Novost kod ovih stezaljki da se potrebna elastična sila zarobljena u stezaljci postiže sada pritezanjem dvije polovice stezaljke jedne prema drugoj pomoću vijka i običnog ključa, tj. bez potrebe za korištenjem specijalnog alata i eksplozivne ampule.

Kada korisnik steže vijak, stezaljka stvara otklon u obje neovisne polovice oblikovane u slovo “J” čime se ostvaruje konzistentna  kontaktna sila neovisno o momentu pritezanja koji je primijenjen za zatvaranje stezaljke. Za ovu stezaljku nije specificiran potreban moment pritezanja.