Sustav kabelskih završetaka za 1- i 3- žilne plastične i uljne kabele presjeka 10 – 1.200 mm2, s ili bez armature, za nazivne napone 3,6 kV do 42 kV. Završeci se isporučuju s ili bez vijčanih kabelskih stopica za priključak Al ili Cu vodiča na energetska postrojenja. U slučaju armature kabela i električne zaštite koja nije od Cu žica, potrebno je dodatno naručiti i pribor za spajanje uzemljenja ovisno o konstrukciji kabela koji se spaja.

Prilagođeno zahtjevima korištenja, konstrukcijama kabela i nazivnim naponima mreža, kupcima nudimo slijedeće linije kabelskih završetaka:

Toploskupljajući završeci

Toploskupljajući završeci za unutarnju i vanjsku ugradnju za 1- i 3- žilne plastične i uljne kabele 7,2 kV do 42 kV.

Silikonski navlačivi završeci

Silikonski navlačivi završeci za unutarnju i vanjsku ugradnju za 1-žilne plastične kabele 12 kV do 42 kV.

Silikonski hladnoskupljajući završeci

Silikonski hladnoskupljajući završeci za unutarnju i vanjsku ugradnju za 1- žilne plastične kabele 12 kV do 42 kV.

Elastomerni navlačivi i hladnoskupljajući završeci

Elastomerni navlačivi i hladnoskupljajući završeci za unutarnju i vanjsku ugradnju za 1- i 3- žilne plastične kabele 12 kV do 42 kV.

Toploskupljajući  završeci  za 1- žilne plastične kabele – filteri

Toploskupljajući  završeci  za 1- žilne plastične kabele namijenjene za filtere, do 150 kV istosmjerno.

Toploskupljajući završeci za 1- žilne plastične kabele – željeznice

Toploskupljajući završeci za 1- žilne plastične kabele namijenjene za željezničke mreže, do 25 kV izmjenično.

Završetke za specijalne konstrukcije kabela (npr. podmorski kabeli, rudarski kabeli, kabeli s ugrađenom optikom i sl.) također isporučujemo na zahtjev kupca i uz dostavu tehničkih podataka o kabelu.