Sustav kabelskih spojnica za 1- i 3- žilne plastične i uljne kabele presjeka 10 – 1.200 mm2, s ili bez armature, za nazivne napone 3,6 kV do 42 kV. Spojnice se isporučuju s ili bez vijčanih čahura za spajanje vodiča. U slučaju armature kabela i električne zaštite koja nije od Cu žica, potrebno je odabrati odgovarajući komplet spojnice koji sadrži dodatni pribor za spajanje uzemljenja ili dodatno naručiti pribor za spajanje uzemljenja ovisno o konstrukciji kabela koji se spaja.

Prilagođeno zahtjevima korištenja, konstrukcijama kabela i nazivnim naponima mreža, kupcima nudimo slijedeće linije kabelskih spojnica:

Toploskupljajuće spojnice

Toploskupljajuće spojnice (ravne, prijelazne i servisne) za 1- i 3- žilne plastične i uljne kabele 25-400 mm2, do 42 kV

Hladnoskupljajuće spojnice (ravne)

Hladnoskupljajuće spojnice (ravne) za 1- žilne plastične kabele 25-630 mm2, do 42 kV

Toploskupljajuće spojnice (odvojne)

Toploskupljajuće spojnice (odvojne) za 1- žilne plastične kabele 10-400 mm2, do 42 kV

Toploskupljajuće servisne spojnice

Toploskupljajuće  servisne i završne naponski postojane spojnice za 1- žilne plastične kabele 25-500 mm2, do 42 kV

Na zahtjev kupaca isporučujemo i različite linije spojnica i pripadajućih komponenti za podmorske kabele sa izolacijom od ulja ili za plastične kabele ili prijelaz s uljnih na plastične kabele.
Također je moguća isporuka spojnica za različite grupe presjeka koje standardne vijčane čahure ne pokrivaju. Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.