Pored standardnog kabelskog pribora za distribucijske i prijenosne mreže nazivnog napona 1 kV do 400 kV, kupcima nudimo također i posebno dizajniran kabelski pribor i ostale komponente za njihove specijalne potrebe kao npr.:

Kabelski pribor i komponente za NN, SN i VN električne mreže vjetroparkova na pučini

Kabelski pribor i komponente za vjetroelektrane i pripadajuće NN, SN i VN električne mreže vjetroparkova na kopnu

Kabelski pribor i komponente za brodograđevnu i offshore industriju

Kabelski pribor za rudnike i prateću industriju u preradi ruda

Kabelski pribor za nuklearna postrojenja

Kabelski pribor za osvjetljenja aerodromskih uzletno-sletnih staza

Kabelski pribor za ostale specijalne namjene isporučujemo sukladno zahtjevima kupaca i uz poseban dizajn proizvoda.