Raychem izolacijske cijevi, servisne trake i manšete namijenjene su za izoliranje i brtvljenje energetskih kabela i kabelskog pribora za nazivne napone od 1 kV do 245 kV a i više.

Cijevi, trake i manšete kombiniraju električna i fizikalna svojstva materijala s robusnošću i jednostavnošću ugradnje kako u podzemnim tako i u nadzemnim mrežama.

Ovisno o svrsi primjene, mjestu ugradnje, dimenzijama i konstrukciji kabela, korisnicima nudimo slijedeće proizvode:

Toploskupljajuće tankostjene izolacijske cijevi

Toploskupljajuće tankostjene izolacijske cijevi oslojene ljepilom, tipa EN-CGAT

Toploskupljajuce tankostjene izolacijske cijevi
Toploskupljajuce tankostjene izolacijske cijevi 2

Toploskupljajuće bezhalogene srednjostjene i debelostjene izolacijske cijevi

s ili bez ljepila, tipa MWTM i WCSM

Toploskupljajuce bezhalogene srednjostjene i debelostjene
Toploskupljajuće bezhalogene srednjostjene i debelostjene 2

Toploskupljajuće vatrousporavajuće tanko-, srednjo- i  debelostjene izolacijske cijevi

s ili bez ljepila, tipa FCSM, LVIT, EN-CGPT, EN-DCPT

Toploskupljajuce vatrousporavajuce
Toploskupljajuc vatrousporavajuce 2

Toploskupljajuće bezhalogene i vatrousporavajuće debelostjene izolacijske cijevi

bez ljepila, tipa ZCSM

Toploskupljajuće vatrousporavajuće srednjostjene poliolefinske izolacijske cijevi

bez ljepila, tipa LVIT