Pored kvalitetnog kabelskog pribora za pouzdano funkcioniranje energetske mreže bitno je raspolagati s kvalificiranim i educiranim osobljem te odgovarajućim specijalnim alatima i priborom.

Za pripremu kabela i ugradnju kabelskog pribora 1 kV do 245 kV te sustava za zaštitu i izoliranje, potrebna je široka paleta profesionalnih alata koji će omogućiti ispravnu ugradnju spojnica, završetaka, priključaka i ostalog pribora. Obzirom da TE Connectivity sam ne proizvodi alate, za svoje korisnike odabire i uvijek preporuča provjereni i na tržištu najkvalitetniji dostupan alat.

Ovisno o konstrukciji i tipu kabela, naponskoj razini te vrsti kabelskog pribora koji se ugrađuje, kupcima nudimo sljedeće alate i pribor:

Alat za pripremu kabela i ugradnju NN i SN kabelskog pribora, do 42 kV

1101
1101-2

Alat za pripremu kabela i ugradnju VN kabelskog pribora, do 245 kV

102-1
102-2

Alat za ugradnju brtvenih folija za napuhavanje, tip RDSS-IT

103-1
103-2

Alat za ugradnju izolacijskih profila za izoliranje vodiča ili sabirnica, tip MVLC-IT

104-1
104-2

Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja te različite trake za izoliranje, ispunu i brtvljenje

105-1
105-2

Na poseban zahtjev kupca možemo isporučiti i dodatni pribor primjerice za obradu i čišćenje izolacije kabela, različite električne naprave za pripremu kabela, pribor za polaganje kabela i sl.