Za visokonaponske i ultra visokonaponske primjene do 1.100 kV AC/800 kV DC isporučujemo kompozitne izolatore pod robnom markom Axicom od TE Connectivity, a koji su uspješno u pogonu već više od 20 godina kao važne komponente visokonaponskih aparata i postrojenja. Moderni prekidači, energetski i mjerni transformatori, kabelski završeci i druge komponente u visokonaponskim transformatorskim stanicama koriste najmoderniju tehnologiju silikonskih kompozitnih izolatora u povećanju ukupne pouzdanosti i efikasnosti elektroenergetskih mreža i postrojenja.

Za ovu namjenu tržištu isporučujemo slijedeće izolatore (prema IEC 61462):

1. Stanični potporni izolatori za nazivne napone do 800 kV

Kompozitni stanični potporni izolatori SPI sastoje se od čvrste staklenim vlaknima ojačane epoksidne cijevi, korozivno otpornih prirubnica i silikonskog kućišta otpornog na stvaranje tragova i eroziju. Kako bi se spriječila bilo kakva akumulacija vlage, unutrašnjost cijevi je ispunjena visokootpornom i dugotrajno pouzdanom tvrdom pjenom.

Ovaj dizajn omogućava kombinaciju izolatora s malom ukupnom težinom i visokom mehaničkom otpornošću na savijanje. Težina jednog porculanskog izolatora C6-650 je približno 95 kg dok je ekvivalentan kompozitni izolator sa šupljom jezgrom SPI 6-650 težak samo 32 kg.

Svi naši potporni izolatori do 800 kV sadrže dizajn samo jednog komada tj. na ukupnoj dužini do 10 m nemaju međuspoja što ih čini još atraktivnijim zbog pojednostavljene procedure ugradnje na terenu.

2. Kompozitni šuplji izolatori za nazivne napone do 1.100 kV AC/800 kV DC

Ovi izolatori se isporučuju sa šupljom unutrašnjom cijevi koja osigurava potrebnu mehaničku čvrstoću izolatora i na koju je s vanjske strane direktno naneseno silikonsko kućište sa šeširićima. Prije brizganja vanjskog kućišta, na cijev se ugrađuju različite prirubnice prema zahtjevu kupaca tako da se gotovi izolatori ovog tipa (sa šupljom jezgrom) isporučuju isključivo prema dizajnu i specifičnim zahtjevima kupaca.

Unutrašnji promjer cijevi se kreće od Ø 83 mm do Ø 750 mm (ukupno 10 standardnih promjera) a duljine mogu biti i do 10 m.

Dizajn, proizvodnja i ispitivanje ovih izolatora je sukladno važećoj IEC 61462 normi za kompozitne šuplje izolatore.

Najčešća primjena ovakvih šupljih kompozitnih izolatora su kućišta za provodne izolatore transformatora i prekidača, kabelske završetke, mjerne transformatore, odvodnike prenapona i za druge aparate ili uređaje za najviše napone.

Detaljne podatke za odabir ovih izolatora možete vidjeti pod Literatura (VN izolatori).