TE Connectivity Raychem kompozitni potporni izolatori za konzole kontaktnih mreža i zatezni izolatori za nosivu užad kontaktnih mreža, sastoje se od polimernog kućišta tvornički nanesenog na ekstrudiranu jezgru od staklenih vlakana na koju su na krajevima učvršćeni odgovarajući metalni priključci.

Brizganjem kućišta u alatu direktno preko krajeva metalnih priključaka, spriječen je mogući ulaz vlage do jezgre od staklenih vlakana stvaranjem kemijske veze između krajnjih priključaka i EVA kućišta.

Zbog različitih dizajna metalnih priključaka i pripadajućeg mehaničkog opterećenja kao i različitih napona kontaktnih mreža, na raspolaganju stoji široka paleta izolatora namijenjenih za ugradnju na željeznici za nazivne napone do 25 kV izmjenično.