Za izoliranja u transformatorskim stanicama i drugim rasklopnim postrojenjima, kupcima nudimo slijedeće glavne proizvode:

BCIC – Srednjonaponski izolacijski pokrovi su dizajnirani za zaštitu električnih dijelova postrojenja pod naponom (priključci na transformatorima, odvodnicima prenapona, provodnim i potpornim izolatorima, kabelskim završecima i sl.) od preskoka uzrokovanog kontaktom ptica ili malih životinja. Ovi pokrovi izrađeni su od visokokvalitetnog umreženog materijala otpornog na UV svjetlo, stvaranje tragova i eroziju, osiguravajući tako dugogodišnji pouzdan pogon i u najtežim uvjetima okoliša. Izolacija se može na terenu izvesti relativno brzo, jednostavnim oblikovanjem ulaznih i izlaznih otvora predviđenih na tijelu pokrova, a sukladno zahtijevanim dimenzijama na mjestu ugradnje. BCIC izolacijski pokrovi mogu se skinuti zbog potreba održavanja (npr. ispitivanja ili zamjene izolatora) i nakon toga ponovno vratiti na svoje mjesto, smanjujući na taj način ukupne troškove tijekom životnog vijeka.

BCAC – Izolacijske pokrovne kape dizajnirane su da spriječe ispada koji bi mogli nastati dodirom ptica ili malih životinja na kontaktima provodnih izolatora za napone od 10 do 42 kV. Odgovaraju širokom opsegu dimenzija provodnih izolatora kako na području distributivnih mreža tako i u transformatorskim stanicama.

Ove pokrovne kape dizajnirane su da osiguraju dovoljno visoku zaštitu od dodira uz povećana svojstva materijala od kojeg su izrađeni. BCAC izolacijske pokrovne kape predviđene su za brzu i jednostavnu ugradnju. Nije potrebno prorezivanje otvora na tijelu pokrova, a svojim dimenzijama pokrivaju široko područje promjera preko izolacijskih šešira na provodnim izolatorima. Ukoliko je to potrebno, ugradnja ovih pokrova moguća je i pod naponom tj. bez iskapčanja postrojenja. Igličasto oblikovani i savitljivi spojni rubovi na ovim kapama, omogućavaju izlaz vodiča ili sabirnice u okomitom ili vodoravnom položaju. Ovi igličasti rubovi istovremeno omogućavaju snimanje temperature na pokrivenim kontaktima upotrebom termovizijske kamere.

Za proizvodnju BCAC kapa koriste se superiorni visokonaponski polimerni materijali za vanjsku upotrebu. Žilavi i otporni na UV-zrake, stvaranje tragova i eroziju, ovi polimeri osiguravaju dugotrajna svojstva u pogonu i u najtežim uvjetima okoliša.

 

BCAC-IC – Izolacijske pokrovne kape dizajnirane su za sprječavanje ispada prouzročenih malim životinjama na prekidačima, provodnim izolatorima transformatora, nazivnog napona 10 kV do 42 kV. Izolacijski pokrovi BCAC-IC uspješno preveniraju ispade uzrokovane raznim malim životinjama tijekom životnog vijeka opreme.

Kape se jednostavno ugrađuju oko provodnog izolatora i njegovog priključka obuhvaćanjem gornjeg rebra izolatora pomoću dvostrukog zglobnog mehanizma, te zatvaranjem i zaključavanjem robusnim zatvaračem. Pokrov omogućava izlaz priključnog vodiča prema gore (na vrhu) ili na stranu, bez potrebe za izrezivanjem otvora na pokrovu.

Dizajn omogućava također vizualni pregled nivoa ulja na transformatorskom provodnom izolatoru kao i snimanje temperature na pokrivenim kontaktima upotrebom termovizijske kamere. Za proizvodnju BCAC-IC kapa koristi se superioran visokonaponski izolacijski materijal za vanjsku ugradnju. Žilav, umrežen, otporan na tragove i UV- svjetlo, visoko temperaturni polimer osigurava dugotrajna svojstva i u najtežim uvjetima okoliša

 

BISG/BISG-24 – Izolacijski zaštitni disk (tzv. “čuvar vjeverica”) je čvrsti rešetkasti polimerni disk koji se postavlja između rebara potpornih, zateznih ili provodnih izolatora, sprečavajući da ptice ili male životinje kao što su mačke, vjeverice ili kune, premoste razmak između faze i zemlje.

Njegov “nevidljivi” dizajn omogućava jednostavniju vizualnu kontrolu npr. položaja noževa rastavljača ili stanje uložaka visokonaponskih osigurača kroz mrežastu konfiguraciju. Montaža je brza i jednostavna bez potrebe za demontažom sabirnica, a može se ugrađivati i pod naponom (tip BISG-24 je specijalno dizajniran za ugradnju uz upotrebu samo jedne motke). Disk pokriva promjere preko jezgre izolatora od 25 mm do 115 mm a ima vanjski promjer 610 mm koji se jednostavnim rezanjem po linijama koncentričnih krugova može smanjiti do promjera od 432 mm. Vijčani dizajn omogućuje spajanje dvije polutke diska čvrsto oko izolatora u bilo kojem položaju ovisno o promjeru jezgre izolatora, osiguravajući na taj način sigurno mehaničko učvršćenje i mogućnost gubitka uslijed jakog vjetra, snijega, leda ili malih životinja. Za proizvodnju BISG diskova koristi je superioran visokonaponski izolacijski materijal za vanjsku ugradnju. Žilav, umrežen, otporan na tragove i UV- svjetlo, visoko temperaturni polimer osigurava dugotrajna svojstva i u najtežim uvjetima okoliša

SMOE – Izolacijski kompleti sastoje se od neskupljajućeg prethodno oblikovanog izolacijskog pokrova, toploskupljajućih cijevi, polipropilenskih potpornih prstenova i brtvenog ljepila. Kompletan sklop pruža povećanje izolacije i zaštitu od preskoka ili neočekivano izazvanog električnog pražnjenja. Izolacijski kompleti SMOE dizajnirani su za uobičajena učvršćenja sabirnica na potporne izolatore i transformatorske provodne izolatore te za određene T-spojeve sabirnica gdje se cijevi, folije ili trake, ne mogu koristiti. Sve izolacijske komponente su otporne na UV-zrake vremenske utjecaje i stvaranje tragova što komplet čini idealnim za vanjsku ugradnju u transformatorskim stanicama. Neskupljajući izolacijski pokrov se jednostavno položi oko spojnog područja koje se izolira, na potporne prstenove i učvrsti pomoću toploskupljajućih cijevi koje istovremeno na krajevima brtve ulaz sabirnica. Izolacijski kompleti su dizajnirani tako da pokrivaju široki raspon dimenzija sabirnica i izolatora. Jednostavnom prilagodbom na licu mjesta i korištenjem dodatnih cijevi ili traka, mogu se obuhvatiti i još veći rasponi oblika i dimenzija. Izolacijski kompleti SMOE pružaju izolacijsku otpornost na izmjenični napon (zaštita od preskoka) do najmanje 25 kV. Za primjenu u mrežama s naponom do 42 kV, svi metalni dijelovi ispod izolacijskog kompleta moraju biti izolirani dodatnim izolacijskim slojem od HVBT traka, HVIS folije ili BBIT cijevi.