Elektrificirani željeznički sustavi susreću se sa istim ili sličnim problemima koje susrećemo i u elektroenergetskim postrojenjima za prijenos i distribuciju električne energije.

Zračni razmaci između faznog vodiča i zemlje su često problematični (< 400 mm).

Brojne male životinje i drugi nepredvidivi izvori mogu premostiti ovaj zračni razmak a nastali kvarovi mogu izazvati velike poremećaje i oštećenja skupe opreme. Nedovoljni zračni razmaci mogu se eliminirati strateškim postavljanjem izolacije na najugroženiju opremu. Rješenja mogu biti Raychem polimerni materijali s 40+ godina iskustva, izrađeni po mjeri kako bi odgovarali elementima nadzemne kontaktne mreže koja je pod naponom ili susjednih uzemljenih ploha.

Za izoliranje rasklopnih postrojenja i ostalih željezničkih infrastrukturnih podsustava za nazivne napone 25 kV (Um=52 kV) kupcima nudimo slijedeće glavne proizvode:

  • MVLC – Izolacijska navlaka za vodiče
  • HVBT – Toploskupljajuća izolacijska traka
  • BPTM / BBIT – Toploskupljajuće izolacijske cijevi za izoliranje vodiča i sabirnica
  • HVBT/HVIS – Toploskuplajuće izolacijske trake i folije za izoliranje sabirničkih spojeva i drugih elemenata postrojenja
  • UBAC – Pokrovni profil za nosače ispod mosta
  • IBIC – Oblikovani profil za izoliranje uzemljenih ploha nosača u obliku I-profila
  • RRBB – Izolacijska i vatrozaštitna kruta ploča za izoliranje metalnih konstrukcija kod nedovoljnih zračnih razmaka
  • BCIC – Srednjonaponski izolacijski pokrovi za zaštitu električnih dijelova postrojenja pod naponom (npr. provodni izolatori na transformatorima, odvodnici prenapona, provodni izolatori na zidu, potporni izolatori sabirnica, kabelski završeci i sl.)
  • HVCE– Toploskupljajući produživači kliznih staza za keramičke izolatore
  • BCAC/BCAC-IC – Izolacijske pokrovne kape za provodne i potporne izolatore

 

Detaljnije podatke o gornjim proizvodima možete pronaći u opisima za primjene u elektroenergetskim postrojenjima prijenosa i distribucije električne energije kao i u odgovarajućim brošurama pod LITERATURA.