Tehnička podrška je dostupna našim kupcima za sve navedene grupe proizvoda a obuhvaća:

  • Stručnu pomoć pri odabiru i naručivanju proizvoda
  • Educiranje kupaca kroz obuke, seminare i radionice prema zahtjevu
  • Nadgledanje i podršku prilikom ugradnje pojedinih proizvoda
  • Informiranje kupaca o novim proizvodima tvrtke TE Connectivity
  • Izradu ponuda, tender dokumentacije, odgovore na upite i reklamacije kupaca
  • Prijevod stručne literature (katalozi, brošure, upute za ugradnju)
  • Sudjelovanje na konferencijama, seminarima i stručnim sajmovima koji obuhvaćaju područje djelovanja tvrtke TE Connectivity
  • Suradnju s fakultetima, institutima i drugim institucijama, sa svrhom upoznavanja praktičnih problema u elektroenergetici i rješenja koje nudi tvrtka TE Connectivity

Više informacija o tehničkoj podršci možete zatražiti mailom (encron@encron.hr).