Za seminare i obuke dostavite popunjeni Prijavni list s potrebnim podacima.

Neke od najboljih ideja i praktičnih savjeta u pripremi kabela i ugradnji NN i SN kabelskog pribora možete vidjeti u brošuri Finese zanata.