Proizvodnja niskonaponskog spojnog pribora za kabelske mreže organizirana je lokalno kroz mrežu ovlaštenih “local-kitting” partnera, prema originalnom dizajnu i pod nadzorom tvrtke TE Connectivity.

Ovlašteni “local-kitting” partneri za navedena područja su:
Republika Hrvatska:

METAL PRODUCT d.o.o.

Đačka 70, 10 020 Zagreb-Odra

tel.: +385 1 6379 555

fax.: +385 1 6261 093

Web: www.metal-product.hr

E-mail: info@metal-product.hr

Republika Bosna i Hercegovina (EPHZHB Mostar):

ELEKTRO NABAVA d.o.o.

Rude Hrozničeka bb, 88 000 Mostar

tel.: +387 36 351 386

fax.: +387 36 351 360

E-mail: elektro-nabava@tel.net.ba