Klinaste odcjepne i ravne strujne stezaljke za prijenosne i distribucijske nadzemne mreže