Tvrtka Encron d.o.o.

Tvrtka ENCRON d.o.o. osnovana 2004. godine u Zagrebu, specijalizirana je za zastupanje i trgovinu na području elektroenergetike. Tijekom 2005. godine postala je ovlašteni zastupnik svjetski poznate tvrtke Tyco Electronics Energy Division GmbH sa sjedištem u Ottobrunnu, Njemačka – danas pod imenom TE Connectivity Ltd. sa sjedištem u Schaffhausenu, Švicarska.

Više o nama

Naši partneri

Surađujemo duži niz godina sa sljedećim hrvatskim i stranim tvrtkama, ali i sa mnogim drugima:

Ovlašteni distributeri

Ovlašteni distrubuteri TE Connectivity Energy Business Unit: