1. Odvodnici za zaštitu plašteva VN kabela, Uc=1 kV do 8 kV, klasa 1

Za zaštitu vanjskih plašteva visokonaponskih kabela zahtjeva se specifična ugradnja odvodnika prenapona u podzemne ili nadzemne ormare s ciljem sprječavanja pojave nedozvoljeno visokih induciranih napona u električnoj zaštiti kabela, opasnih za opremu, ljude i okolinu.

Za ovu namjenu na raspolaganju su Raychem odvodnici za unutarnju ugradnju s robusnim polimernim (EVA) kućištem otpornim na stvaranje tragova i eroziju.

Odvodnici se isporučuju zasebno ili mogu biti već tvornički ugrađeni u kutije za spajanje uzemljenja (eng. “cross bonding“).

2. Odvodnici za zaštitu motora i generatora, Uc=2 kV do 12 kV, klasa 1

Za zaštitu motora i generatora na raspolaganju su MPA odvodnici prenapona nazivnog napona do 12 kV predviđeni za ugradnju u motorske ili generatorske priključne kutije.

Svojim robusnim, vodonepropusnim i na stvaranje tragova i eroziju otpornim kućištem uz visoku sposobnost energetskog provođenja, ovi odvodnici su idealan izbor za projektante i korisnike.