1. Za zaštitu distribucijskih mreža, do 1 kV

Ovi odvodnici pružaju zaštitu za: niskonaponske distribucijske mreže (nadzemne i podzemne), potrošače u kućanstvima, distributivne transformatore, kondenzatore, prigušnice i druge elemente u mreži. Metaloksidni blok (varistor) bez iskrišta, ukomponiran u vodonepropusno i vatrousporavajuće polimerno kućište odvodnika, pouzdano ograničava atmosferske i sklopne prenapone na nisku vrijednost, štiti izolaciju distribucijskih mreža s pripadajućim potrošačima i ugrađenom opremom.

Odvodnici imaju vrlo kratko vrijeme odziva (obično <100 ns) i mogu sigurno sprovesti impulse udarne struje do 10 kA valnog oblika 8/10 µs, a tipski su ispitani prema IEC 61643-1 normi za klasu II.

Posebno dizajnirani izolirani priključni adapteri omogućavaju ugradnju odvodnika u nadzemnim mrežama s izoliranim vodičima u snopu (SKS) kao i na provodne izolatore na sekundarnoj strani distributivnih transformatora.

Ugrađena odvojna naprava odspaja odvodnik od mreže u slučaju pojave preopterećenja odvodnika uzrokovanog npr. bliskim udarom groma ili nedozvoljenim povećanjem napona u mreži.

2. Za zaštitno odvajanje u željezničkim infrastrukturnim podsustavima

Koriste se kao iskrišta za zaštitno odvajanje u željezničkim infrastrukturnim podsustavima i to za nazivne/inducirane napone koji ne prelaze 110 V izmjenično. Karakteristična ugradnja je između uzemljenja nadzemne kontaktne mreže i zaštitnog uzemljenja sustava, te zaštita između neizravno uzemljenog sustava i zemlje ili prema izravno uzemljenom sustavu.

Ovaj odvodnik može se također koristiti za zaštitu plašteva na SN i VN kabelima s uzemljenim ekranom kabela samo na jednom kraju ili za zaštitu energetskog napajanja katodne zaštite ili istosmjernih izvora napajanja.

3. Za zaštitu LED svjetiljki u mrežama javne rasvjete

Za smanjenje opasnosti od utjecaja visokih prenapona (sklopnih i atmosferskih direktnih ili induciranih) u instalaciji i priključku LED svjetiljke i njezinog elektroničkog upravljačkog sklopa na niskonaponski priključak unutar elektroenergetskih objekata, potrebno je ugraditi odgovarajuću prenaponsku zaštitu s ciljem ograničenja i eliminacije prenapona u mreži i produženja životnog vijeka štićenih elemenata rasvjete.

Da bi se gornji zahtjevi prenaponske zaštite ispunili, potrebno je paralelno sa LED svjetiljkom i njenom elektroničkom upravljačkom jedinicom, ugraditi odgovarajuću prenaponsku zaštitnu napravu.

Ova prenaponska naprava smještena je u zasebnoj kutiji koja osigurava zaštitu od vlage i prašine u stupnju od najmanje IP 67 (zaštita od privremenog uranjanja u vodu) a ima mogućnost priključaka dolaznih i odlaznih kabela prema svjetiljci odnosno mreži. Kako bi se osigurao potreban stupanj zaštite od vlage i prašine te pristup prenaponskoj napravi kasnije u pogonu, kutija je ispunjena odgovarajućom brtvenom masom u obliku gela.